Konferencje i szkolenia

W dniach 16-19 listopada 2016r. odbyło się szkolenie dla "Edukatorów Bioróżnorodności" z województwa lubuskiego, które jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających". Podczas szkolenia przygotowano 18 osób do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych, mających na celu pokazywanie problemu i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony owadów zapylających. W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających w problematykę ochrony zapylaczy, pracowali nad pomysłami tworzenia przyjaznych stref dla pszczół i owadów zapylających, działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi kierowanymi do społeczności lokalnych, poznali funkcjonowanie pasieki edukacyjnej w Rekowie, otrzymali  wiedzę o doborze gatunków roślin przyjaznych pszczołom i możliwości finansowania przestrzeni wiejskich i działań edukacyjnych sprzyjających zapylaczom.

W dniu 17 października 2016 r., w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, odbyła się konferencja pt. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” przy współpracy Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze, w ramach projektu „Pszczoły proszą o pomoc” i była ona skierowana do mieszkańców województwa lubuskiego. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób.

W dniach 22-24 czerwca 2016r. odbyło się szkolenie dla "Edukatorów Bioróżnorodności" z województwa opolskiego, które jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających". Podczas szkolenia przygotowano 20 osób do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych, mających na celu pokazywanie problemu i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony owadów zapylających. W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających w problematykę ochrony zapylaczy, pracowali nad pomysłami tworzenia przyjaznych stref dla pszczół i owadów zapylających, działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi kierowanymi do społeczności lokalnych, poznali funkcjonowanie pasieki edukacyjnej w Maciejowie, otrzymali  wiedzę o doborze gatunków roślin przyjaznych pszczołom i możliwości finansowania przestrzeni wiejskich i działań edukacyjnych sprzyjających zapylaczom.

Szkolenie jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc", mającej na celu ochronę środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających.

Na skutek zmian klimatycznych, chorób i pasożytów oraz nadmiernej chemizacji rolnictwa, w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się populacja tych owadów. Jeśli nie uda się ograniczyć skali tego zjawiska, mogą wystąpić poważne problemy z produkcją żywności.

W dniu 14 marca 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, odbyła się konferencja pt. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.

Konferencja została zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” przy współpracy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w ramach projektu „Pszczoły proszą o pomoc”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania bioróżnorodności obszarów wiejskich i produkcji żywności”, która odbędzie się 14 marca 2016 r., w sali Orła Białego, w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, w godzinach od 10.00 do 14.00. Konferencja organizowana jest przy współpracy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju UMWO.

Drugie szkolenie „Edukatorzy bioróżnorodności” Tomaszowice

W dniach 27-30 listopada 2014r. w Tomaszowicach (woj. małopolskie) odbyło się drugie szkolenie szkolenie przygotowujące do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych mających na celu pokazywanie problemu zmniejszania się populacji owadów zapylających i zachęcanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony zapylaczy. W szkoleniu wzięło udział 19 członków organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska lub ochrony krajobrazu czy bioróżnorodności, przedstawicieli samorządów, osób prowadzących pasieki lub pracujących w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

Pierwsze szkolenie „Edukatorzy bioróżnorodności” Chocianów

W dniach 2-5 października 2014r. w Gospodarstwie Agroturystycznym "Wrzosowy Tartak" w Chocianowie (woj. dolnośląskie) odbyło się szkolenie przygotowujące do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych mających na celu pokazywanie problemu zmniejszania się populacji owadów zapylających i zachęcanie mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony zapylaczy. W szkoleniu wzięło udział 19 członków organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska lub ochrony krajobrazu czy bioróżnorodności, przedstawicieli samorządów, osób prowadzących pasieki lub pracujących w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody.

07.11.2014r. w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych badań dotyczących zmniejszania populacji owadów zapylających, promocję działań prośrodowiskowych oraz dobrych praktyk rolniczych mających korzystny wpływ na stan populacji owadów zapylających, otwartą wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk oraz podjęcie wspólnych działań chroniących ekosystemy dla owadów zapylających. 
W konferencji udział wzięło 41 przedstawicieli samorządów, organizacji pszczelarskich, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, doradców rolnych, przedstawicieli uczelni i mediów, miejscowości zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar