Konferencje i szkolenia

Podsumowanie szkolenia w woj. lubuskim

W dniach 16-19 listopada 2016r. odbyło się szkolenie dla "Edukatorów Bioróżnorodności" z województwa lubuskiego, które jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających". Podczas szkolenia przygotowano 18 osób do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych, mających na celu pokazywanie problemu i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony owadów zapylających. W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających w problematykę ochrony zapylaczy, pracowali nad pomysłami tworzenia przyjaznych stref dla pszczół i owadów zapylających, działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi kierowanymi do społeczności lokalnych, poznali funkcjonowanie pasieki edukacyjnej w Rekowie, otrzymali  wiedzę o doborze gatunków roślin przyjaznych pszczołom i możliwości finansowania przestrzeni wiejskich i działań edukacyjnych sprzyjających zapylaczom.

Program szkolenia:

  • europejskie i krajowe konwencje, strategie dot. bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem owadów zapylających
  • znaczenie pszczół i owadów zapylających dla ochrony ekosystemów i rolnictwa, stan populacji pszczół
  • zasady prowadzenia zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców poświęconych bioróżnorodności i znaczeniu owadów zapylających
  • zasady informowania społecznego, prowadzenie lokalnych kampanii dla zachowania bioróżnorodności i populacji owadów zapylających
  • gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk o edukacji o owadach zapylających
  • objazd studialny do gospodarstwa pasiecznego i wioski tematycznej prowadzącej edukację pszczelarską
  • zasady tworzenia miejsc, obiektów edukacji o pszczołach, wykorzystanie ich jako źródeł dodatkowego dochodu dla mieszkańców wsi.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji działających na rzecz lokalnego środowiska, pszczelarze, pracownicy nadleśnictw. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zajęciach, a prowadzącym za interesujące wystąpienia. Życzymy sukcesów w edukacji o owadach zapylających.

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar