Aktualności

Liczba zapylaczy maleje. Zmiany zachodzące w środowisku spowodowane rozwojem cywilizacyjnym oddziałują negatywnie na populacje tych pożytecznych owadów. Śródpolne miedze i przydrożne rośliny są coraz częściej usuwane, a łąki oraz pastwiska zagospodarowywane w inny sposób, ograniczając zapylaczom możliwości gniazdowania i żerowania. W miastach często dominuje beton i odchwaszczone, zadbane trawniki. Znamy też doskonale obraz ogródka przydomowego, który pokryty jest kostką brukową i rosną w nim pojedyncze tuje. To pustynia dla zapylaczy i przepis na katastrofę ekologiczną.
 
Krajobraz pozbawiony zrównoważonej bazy pokarmowej i miejsc do gniazdowania, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi niszczącymi naturalne siedliska, przyczynia się do spadku liczby owadów zapylających. Na szczęście wciąż możemy wesprzeć populację zapylaczy poprzez konkretne działania, które podsumowane zostały w naszych rekomendacjach dla gmin.
 
Jak powstrzymać ten negatywny trend? Co możemy zrobić, by zapylacze chętniej odwiedzały naszą okolicę? Jak zaplanować łąką kwietną lub taśmę pokarmową? Co wziąć pod uwagę przy planowaniu koszenia? To drobne działania, dzięki którym każda gmina może stać się prawdziwą ostoją dla wielu cennych zapylaczy. Jeśli tylko zapewni się podstawowe warunki, można oczekiwać przybycia ich licznych gatunków. Rekomendacje, które Państwu udostępniamy, to efekt prac ekspertek i ekspertów, którzy podpowiadają, jak uczynić gminę miejscem przyjaznym dla owadów zapylających.

Gminy Zgorzelec, Bolków, Leśna, Paszowice, Kowary i Wądroże Wielkie, uczestnicy naszego projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”, współfinansowanego ze środków Interreg Polska-Saksonia, właśnie zyskały nowe miejsca przyjazne zapylaczom – rabaty edukacyjne dla dzikich pszczół, utworzone w pobliżu szkół i przedszkoli.

Gminy Bolków, Paszowice, Leśna, Lwówek Śląski, Osiecznica, Świeradów Zdrój, Kowary, Wolimierz i Wądroże Wielkie, uczestnicy naszego projektu „Dla pszczół – transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”, współfinansowanego ze środków Interreg Polska-Saksonia, właśnie zyskały nowe miejsca przyjazne zapylaczom – ważne enklawy przyrodnicze dla dzikich pszczół.

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" zaprasza do działań odtwarzających aleje lub nasadzenia liniowe w powiatach, w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski.

W ramach projektu proponujemy możliwość posadzenia drzew nektarodajnych (gatunki rodzime tj. lipy, klony, jarzęby, buki, wierzby itp., drzewa owocowe) na terenie należącym do gminy – 100 szt. drzew zaplanowanych w projekcie dla każdej gminy, która się zgłosi i zostanie zakwalifikowana do projektu. Termin zgłoszenia do 15 września 2019r. Zaproszenie do działań i formularz zgłoszeniowy.

W dniach 16-19 listopada 2016r. odbyło się szkolenie dla "Edukatorów Bioróżnorodności" z województwa lubuskiego, które jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających". Podczas szkolenia przygotowano 18 osób do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych, mających na celu pokazywanie problemu i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony owadów zapylających. W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających w problematykę ochrony zapylaczy, pracowali nad pomysłami tworzenia przyjaznych stref dla pszczół i owadów zapylających, działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi kierowanymi do społeczności lokalnych, poznali funkcjonowanie pasieki edukacyjnej w Rekowie, otrzymali  wiedzę o doborze gatunków roślin przyjaznych pszczołom i możliwości finansowania przestrzeni wiejskich i działań edukacyjnych sprzyjających zapylaczom.

W dniu 17 października 2016 r., w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, odbyła się konferencja pt. „Ochrona owadów zapylających warunkiem zachowania ekosystemów i produkcji żywności”.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” przy współpracy Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze, w ramach projektu „Pszczoły proszą o pomoc” i była ona skierowana do mieszkańców województwa lubuskiego. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób.

W dniach 22-24 czerwca 2016r. odbyło się szkolenie dla "Edukatorów Bioróżnorodności" z województwa opolskiego, które jest jednym z etapów kampanii prowadzonej przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" pod hasłem "Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających". Podczas szkolenia przygotowano 20 osób do prowadzenia lokalnych działań edukacyjnych, mających na celu pokazywanie problemu i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony owadów zapylających. W trakcie szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających w problematykę ochrony zapylaczy, pracowali nad pomysłami tworzenia przyjaznych stref dla pszczół i owadów zapylających, działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi kierowanymi do społeczności lokalnych, poznali funkcjonowanie pasieki edukacyjnej w Maciejowie, otrzymali  wiedzę o doborze gatunków roślin przyjaznych pszczołom i możliwości finansowania przestrzeni wiejskich i działań edukacyjnych sprzyjających zapylaczom.

W ramach projektu "Pszczoły proszą o pomoc" uczniowie ze szkoły Rusocicach (woj. małopolskie) posadzili nektarodajne krzewy i byliny m.in.porzeczki, agrest, maliny i lawendę. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wspólną akcję na rzecz pszczół.

W ramach projektu "Pszczoły proszą o pomoc" mieszkańcy Maciejowa (woj. opolskie) posadzili nektarodajne drzewa i krzewy. Już wkrótce pojawią się na nich pierwsze kwiaty, a wraz z nimi pszczoły i inne pożyteczne owady. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Maciejowa za zaangażowanie i wspólną akcję na rzecz pszczół.

W kwietniu i maju 2016r. mieszkańcy Kluczborka i okolicznych miejscowości wzięli udział we wspólnym tworzeniu strefy nektarodajnej.  Dzięki tej akcji w Kluczborku powstało miejsce wyjątkowe o bogatej i różnorodnej roślinności, pachnące kojącymi zmysły ziołami, z którego korzystają w zgodzie i harmonii owady i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące stworzenia przyjaznego środowiska dla pszczół i innych zapylaczy. Wolontariusze, którzy zgłosili się do projektu wykonali nasadzenia krzewów i drzew tworząc strefę nektarodajną, która wzbogaca różnorodność roślinną terenu. Utworzone, przyjazne owadom zapylającym, środowisko stanowi jednocześnie znakomitą przestrzeń do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej. 

W ramach projektu "Pszczoły proszą o pomoc" mieszkańcy Gołkowic (woj. opolskie) posadzili nektarodajne drzewa i krzewy. Już wkrótce pojawią się na nich pierwsze kwiaty, a wraz z nimi pszczoły i inne pożyteczne owady. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Gołkowic za zaangażowanie i wspólną akcję na rzecz pszczół.

Wiosną br. w ramach projektu "Pszczoły proszą o pomoc" uczniowie ze szkół w Giebułtowie i Rusocicach (woj. małopolskie) posadzili nektarodajne krzewy i byliny m.in. porzeczki, agrest, maliny i lawendę. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wspólną akcję na rzecz pszczół.

Wśród średniowiecznych murów miasta Byczyna wiosną 2016r. powstała strefa przyjazna owadom zapylającym, gdzie dzikie pszczoły znajdą tutaj schronienie. Będą odbywały się tutaj także warsztaty ekologiczne dla grup szkolnych i senioralnych. Dziękujemy Stowarzyszeniu Animacji Lokalnej Arkona za wzięcie udziału w projekcie "Pszczoły proszą o pomoc".

Strona 1 z 2

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar