Warsztaty

Warsztaty pt: „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich”

W dniu 9 listopada 2016 roku przeprowadziłam warsztaty pt: „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich” przeprowadzonych w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Lubiatowie, uczestnikami spotkania była lokalna społeczność Lubiatowa oraz społeczność pobliskiej miejscowości Kwiatów.

W warsztatach wzięło udział 15 osób. Na spotkaniu opracowano następujące wnioski: na obszarach wiejskich ważny jest krajobraz, gleba, oraz zasoby genetyczne roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. Rolnictwo nie powinno powodować degradacji środowiska naturalnego tylko służyć zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. Rolnicy produkujący żywność powinni działać w zgodzie z przyrodą. Można stwierdzić, że ochrona bioróżnorodności jest szansą na zmianę mentalności i spojrzenia na dany obszar nie tylko pod kątem produkcji rolnej, ale również pod kątem wprowadzenia nowych możliwości. A jedyną przyczyną niechęci wśród rolników dla działań służących ochronie bioróżnorodności jest brak edukacji i rzetelnej informacji.
Ochrona bioróżnorodności na terenach rolniczych to nie wycofanie się z produkcji rolniczej ale jej kontynuowanie przy określonych ograniczeniach. Uczestnicy zaproponowali aby w przyszłości odbyło się kolejne spotkanie tego typu, ustalono że wnioski i refleksje z powyższego warsztatu będą propagować wśród mieszkańców.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar