Warsztaty

W dniu 9 listopada 2016 roku przeprowadziłam warsztaty pt: „Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i dbać o bioróżnorodność na terenach wiejskich” przeprowadzonych w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Lubiatowie, uczestnikami spotkania była lokalna społeczność Lubiatowa oraz społeczność pobliskiej miejscowości Kwiatów.

W dniu 25.10.2016 r., w miejscowości Mściwojów przeprowadzono warsztat edukacyjny pn. ,,Wpływ zadrzewienia na środowisko lokalne, analiza możliwości i szans na przykładzie Gminy Mściwojów”. Uczestnicy spotkamia wskazali konieczność zachowania istniejących i tworzenia nowych zadrzewień.

W dniu 30.09.2016r w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie, w gminie Wisznia Mała zostały przeprowadzone warsztaty pn.:”Co piszczy w trawie i co szumi w lesie” sfinansowany ze środków NFOŚ i GW w ramach realizacji projektu „Zadrzewienia Śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

W dniu 27 września br. w świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie odbyło się spotkanie pn. „Drzewa wokół nas – warsztat projektowania zadrzewień w krajobrazie rolniczym”. Warsztat skierowany był do mieszkańców Twierdzielewa.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar