Warsztaty

Warsztaty dla przedszkolaków ”Co piszczy w trawie i co szumi w lesie”

W dniu 30.09.2016r w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie, w gminie Wisznia Mała zostały przeprowadzone warsztaty pn.:”Co piszczy w trawie i co szumi w lesie” sfinansowany ze środków NFOŚ i GW w ramach realizacji projektu „Zadrzewienia Śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”.

W zajęciach uczestniczyło czternaścioro dzieci w wieku 5-6 lat. Celem warsztatów było zintegrowanie dzieci z przyrodą, pokazanie bogactwa przyrody, uświadomienie dzieciom roli, jaką pełnią rośliny i zwierzęta (ze szczególnym naciskiem na rolę drzew i krzewów oraz owadów zapylających). Jednak głównym ideą warsztatów było uświadomienie, że każdy nawet najmniejszy człowiek może mieć wpływ na ochronę roślin i zwierząt.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar