Szkolenia

Podsumowanie zjazdu w Witaszycach

W dniach 23-25 lutego w Pałacu w Witaszycach odbył się I zjazd szkoleniowy mający na celu przygotowanie społecznych edukatorów bioróżnorodności z terenu województwa wielkopolskiego.

W szkoleniu wzięło udział 21 uczestników m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych, firm, przedstawicieli samorządów., Podczas warsztatów zgłębiano wiedzę w zakresie wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność terenów rolniczych, typy siedlisk w krajobrazie rolniczym, dobre praktyki zadrzewiania obszarów wiejskich, usługi ekosystemowe na obszarach rolniczych. Uczestnicy dowiedzieli się ponadto, jak prowadzić interwencje w przypadkach konfliktowych oraz jak realizować w praktyce działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne. Ważnym elementem warsztatów były zajęcia terenowe w okolicy Witaszyc, gdzie uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się lokalnej bioróżnorodności oraz typom krajobrazu rolniczego.

Kolejny zjazd szkoleniowy już wkrótce!

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar