Konferencje

Konferencja „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności” w Poznaniu

Konferencja pt. „Zadrzewienia na obszarach wiejskich dla ochrony bioróżnorodności i klimatu – jak integrować społeczności lokalne wokół tych działań” zrealizowana w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego odbyła się 16 października 2017 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie miało na celu prezentację możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego obszarów wiejskich i wykorzystania tych walorów w aktywizacji i rozwoju wsi, pokazania presji związanej ze zmianami klimatycznymi i urbanizacją obszarów wiejskich i możliwości ochrony cennych zasobów przyrodniczych poprzez działania lokalne.
Zaproszenie kierowane zostało do przedstawicieli samorządów, sołectw, lokalnych organizacji, Lokalnych Grup Działania, podmiotów działających na rzecz wsi oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Podczas konferencji poruszono takie zakresy tematyczne jak:
•    Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym, kształtowanie zieleni uwzględniające wymogi przestrzenne oraz  zachowania bioróżnorodności na obszarach wiejskich
•    Wycinać czy zachować – jak postępować w zakresie wycinki drzew i krzewów na terenie rolniczym i zabudowanym
•    Walory przyrodnicze i krajobrazowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w kontekście istniejącej sieci zadrzewień śródpolnych na jego terenie
•    Planowane kierunki finansowania oraz dobre  przykłady  działań w zakresie ochrony bioróżnorodności finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
•    Na ratunek starym drzewom – nowe podejście do pielęgnacji zadrzewień w warunkach zmian klimatu
•    Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności - dobre praktyki działań angażujące społeczności na poziomie lokalnym
•    Przyroda a gospodarstwo rolne, co można zrobić  dla poprawy bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych oraz na terenie miejscowości?

Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”, w ramach którego została zorganizowana konferencja, jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prezentacje dostępne są w zakładce: Materiały merytoryczne

 

 

naglowek i stopka 1naglowek i stopka 2naglowek i stopka 3naglowek i stopka 4

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar