Warsztaty

Warsztaty w miejscowości Złotów

24 marca br. w miejscowości Złotów odbyły się kolejne warsztaty poświęcone zadrzewieniom śródpolnym. Omówione zostały funkcje zadrzewień - ochrona wody przed zanieczyszczeniami, znaczenie dla krajobrazu i tradycji, rola korytarzy ekologicznych.

Drzewa i krzewy rosnące pośród pól dostarczają miejsc życia i pożywienia dla wielu pożytecznych organizmów m. in. pszczół i trzmieli, a także wielu ptaków. Dyskusja dotyczyła również tworzenia nowych nasadzeń w krajobrazie otwartym i doborze gatunków. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy  zainteresowani ochroną przyrody swojej okolicy. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w spotkaniu.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” realizowanego w okresie od 01.01.2016r. do 31.03.2018r. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar