Szkolenia

Podsumowanie szkolenia w Brzezine

W trzydniowym szkoleniu, które odbyło się w Pałacu Brzezina koło Wrocławia wzięło udział 19 osób.  
W dniach 1-3 września w Brzezinie odbyło się drugie i ostatnie na Dolnym Śląsku szkolenie grupy społecznych edukatorów bioróżnorodności.

W trakcie szkolenia 19 uczestników - przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych, grup odnowy wsi, rolników, pszczelarzy oraz przedstawicieli samorządów, zgłębiało wpływ zmian klimatycznych na bioróżnorodność terenów rolniczych, zasady prowadzenia działań edukacyjnych oraz lokalnych akcji i kampanii informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych. Zaprezentowano dobre praktyki zadrzewień oraz źródła finansowania działań przyrodniczych, edukacyjnych, klimatycznych. Uczestnicy wspólnie opracowali plan działań edukatora, zasady prowadzenia działań szkoleniowych i informacyjnych.
Podczas warsztatu uczestnicy odwiedzili Gospdoarstwo Rolne Pana Mariana Raka w Samotworze / najlepszy rolnik regionu Morza Bałtyckiego/. Podczas objazdu terenowego uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami: zagospodarowanie przyrodnicze nieużytków, okrajków, zastoisk wodnych, śródpolne nasadzenia drzew, liniowe  i zwarte nasadzenia krzewów.
Ważnym elementem warsztatów była również wizyta w Centrum Przyrodniczym Fundacji ProNatura w Trzcinnicy Wołowskiej, gdzie można było obserwować bioróżnorodność na terenie łąk i polderów w Dolinie Łachy oraz dowiedzieć się więcej o  czynnej ochronie łąk , prowadzeniu wypasu, koszeniu traw.

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar